Sarrià de Ter

Som poble, fem poble: educació

  • Actualitzat:
  • Creat:

Propostes d'educació de la Candidatura de Progrés

Ser i fer poble vol dir viure i sentir l’espai públic com a propi. Volem fer de Sarrià de Ter un poble educador, fent de l’educació, la cultura i l’esport tres vectors claus per a la convivència, tres valors que ens defineixin, també, com a poble educador, fomentant el bon veïnatge.

Entenem l’educació com un element transformador, de creixement i de canvi personal i col·lectiu.

– Promourem el reconeixement de Sarrià de Ter com a poble educador, en el marc de la carta de ciutats educadores.

– Potenciarem el Consell Escolar Municipal de Sarrià de Ter dotant-lo de més funcions, com per exemple la de la proposta i el seguiment del pressupost d’educació de l’Ajuntament, així com la de ser el motor del projecte “Sarrià de Ter, poble educador”.

– Promourem la creació d’un Mapa Escolar de Sarrià de Ter, document que s’elaborarà conjuntament a través del Consell Escolar Municipal i el Consell Territorial de Sarrià de Ter i que definirà les necessitats d’equipaments educatius públics al poble.

– Promourem un Pla Educatiu d’Entorn per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de Sarrià de Ter.

– Continuarem col·laborant amb l’Escola Montserrat, de manera que participin activament en les activitats culturals del municipi. Establirem un pla d’inversions i manteniment per a l’escola.

– Desenvoluparem de nou el Pla Local de Joventut de Sarrià de Ter, amb la participació activa dels joves i les entitats de joves.

Fitxers adjunts: