Sarrià de Ter

Som poble, fem poble: sostenibilitat, mobilitat, bon veïnatge i acció social

  • Actualitzat:
  • Creat:

Darreres propostes del programa de la Candidatura de Progrés

Roger Casero
Roger Casero

Sostenibilitat i mobilitat

– Actualitzarem la senyalització de la ruta dels molins fariners i en potenciarem la seva difusió i ús.

– Canviarem i potenciarem la Ruta del Ter al seu pas pel municipi.

– Revisarem la senyalització de tots els equipaments municipals per facilitar-ne l’accés a peu i en vehicle.

– Encarregarem el Catàleg dels arbres i espais naturals a preservar, permetent una millor gestió dels arbres i espais naturals.

– Promourem la millora de l’estètica i la neteja de les illes de recollida selectiva i de brossa.

– Aplicarem bonificacions per a bones pràctiques mediambientals a la taxa d’escombraries per la utilització de la deixalleria comarcal.

– Revisarem i actualitzarem el PALS (Pla Actuació Local per la Sostenibilitat), aprovat l’any1999.

– Fomentarem l’estalvi d’energia en tots els equipaments municipals i en l’enllumenat públic.

– Millorarem la informació a les parades d’autobús dels diferents transports públics, especialment pel que fa a recorreguts, horaris, durades i freqüències.

– Promourem la creació d’una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i establirem el programa de Gestió Forestal de Sarrià de Ter.

Bon veïnatge i acció social

– Promourem el bon veïnatge i el respecte pels espais i equipaments públics amb campanyes de sensibilització: mobilitat segura, tinença d’animals, ús dels espais públics...

– Fomentarem el voluntariat: intergeneracional, parelles lingüístiques, etc.

– Fomentarem la creació d’una xarxa d’intercanvi entre veïnes i veïns a través de la creació d’un banc d’hores, fomentant així la participació i la cooperació ciutadana.

– Oferirem un servei de menjar a domicili per la gent gran, a través d’una empresa de càtering.

– Reactivarem el Pla Integral per a la Gent Gran de Sarrià de Ter plantejant nous models d’atenció a la gent gran a partir del concepte d’envelliment actiu.

– Crearem l’observatori per a la convivència, un programa comunitari de resolució de conflictes amb la participació de les entitats i les escoles.

– Seguirem aportant recursos per destinar als Ajuts d’Urgència Socials per atendre situacions de risc social.

– Elaborarem el Pla d’Igualtat de Sarrià de Ter, tant pel que fa a la dimensió interna de l’Ajuntament com pel que fa al vessant ciutadà.

– Promourem la transformació de la Comissió de la Dona en la Comissió per a la Igualtat de Sarrià de Ter.

– Reforçarem l’agermanament amb el municipi d’Aguacatán (Guatemala) i crearem la Comissió d’Agermanament entre Aguacatán i Sarrià de Ter.

– Recuperarem les Jornades de Solidaritat i Cooperació de Sarrià de Ter, incorporant- hi un cicle de cinema solidari.

Fitxers adjunts: